Conditions of Booking Engine use

Print Conditions

WAŻNE ZAWIADOMIENIE PRAWNE

Wprowadzenie

To zawiadomienie prawne odnosi się do całej zawartości tego systemu rezerwacji online. Proszę poświęć trochę czasu na zapoznanie się z tymi Warunkami i Postanowieniami Korzystania („Warunki Korzystania”), jako że korzystając z tego systemu rezerwacji online wskazujesz, że akceptujesz te Warunki Korzystania niezależnie od tego czy zdecydowałeś się zarejestrować u nas czy nie. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, to nie korzystaj z tego systemu rezerwacji online. Poprzez korzystanie z jakiejkolwiek części systemu rezerwacji online zostanie uznane, że zaakceptowałeś to prawne zawiadomienie w całości.

Ten system rezerwacji online jest operowany przez technologię CarTrawler i pozwala ci na skorzystanie z technologii CarTrawler, aby dokonać w serwisie wprowadzającym rezerwacji wynajmowanego pojazdu. Poprzez zaakceptowanie Warunków Korzystania i / lub skorzystania z jakiejkolwiek części tego serwisu rezerwacji online, zgadzasz się na korzystanie z tego systemu rezerwacji online oraz z technologii wspierającej dostarczanej temu systemowi, zgodnie z Warunkami Korzystania oraz zgadzasz się na to, że Warunki Korzystania są umową pomiędzy tobą a CarTrawler.

CarTrawler może w każdym czasie dokonać zmiany tego zawiadomienia poprzez uaktualnienie tego postu. Od czasu do czasu powinieneś zaglądać na stronę systemu rezerwacji online, aby sprawdzić uaktualnienia zawiadomienia prawnego, ponieważ jest ono dla ciebie wiążące. Niektóre przepisy tego zawiadomienia prawnego mogą zostać zastąpione poprzez wyraźnie wskazane prawne zawiadomienia lub warunki zamieszczone na konkretnych stronach tego systemu rezerwacji online.

To prawne zawiadomienie jest wydane prze Trawler Limited an Iris, zarejestrowane przedsiębiorstwo działające pod firmą CarTrawler.
NATYCHAMIAST ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z TEGO SYSTEMU REZERWACJI ONLINE, JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ I NIE ZGADZASZ SIĘ BYĆ ZWIĄZANY TYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA.
CarTrawler ułatwia rezerwację wynajmowanych samochodów i dostarcza serwis wprowadzający wynajmu pojazdów. CarTrawler nie jest właścicielem, ani nie prowadzi żadnej wypożyczalni samochodów. Umowa najmu pojazdu będzie zawarta pomiędzy tobą a wypożyczalnią samochodów. Warunki umowy najmu pojazdu pomiędzy tobą i wypożyczalnią samochodów są dostępne w tym systemie rezerwacji online, kiedy wybierzesz rodzaj pojazdu i wprowadzisz pozostałe istotne informacje. CarTrawler nie daje żadnych gwarancji, ani nie reprezentuje żadnej wypożyczalni samochodów, ani żadnego pojazdu wynajętego od jakiejkolwiek wypożyczalni samochodów. Za dostarczenie pojazdu wynajętego przy użyciu tego systemu rezerwacji online, wyłącznie odpowiedzialną jest wypożyczalnia samochodów.

Wszelkie informacje dotyczące systemu rezerwacji online zawarte w tych Warunkach Korzystania zawierają również informacje dotyczące wszelkich rezerwacji dokonanych przez serwis telefoniczny CarTrawler.

Opłaty

Jeśli CarTrawler pobiera opłatę za kartę kredytową / opłatę administracyjną, to w żadnym przypadku nie podlega ona zwrotowi. Dostarczyciel wynajmowanego pojazdu jest odpowiedzialny za poprawne wykonanie rezerwacji. Dokładność jakiejkolwiek odpowiedzi na zapytanie o samochód do wynajęcia, przedstawiona przez ten system rezerwacji online oraz jakakolwiek rezerwacja wykonana za pomocą tego systemu zależy od danych, jakie zostały przez ciebie wprowadzone do tego systemu.

Dostęp do serwisu

CarTrawler stara się zapewnić, aby system rezerwacji online był dostępny 24 godziny na dobę, jednakże CarTrawler nie będzie odpowiedzialny, jeśli z jakiegokolwiek powodu system rezerwacji online nie będzie dostępny w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres. Dostęp do systemu rezerwacji online może być czasowo zawieszony, także bez uprzedzenia w przypadku uszkodzenia systemu, konserwacji, naprawy lub z innych przyczyn niezależnych od CarTrawel.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy CarTrawler a tobą, nasza odpowiedzialność względem ciebie, jeśli w ogóle, to będzie ograniczona do wysokości naszej serwisowej opłaty wstępnej, którą zapłaciłeś rezerwując pojazd.

Niniejszym CarTrawler wyłącza w najwyższym prawnie dopuszczalnym stopniu wszelkie gwarancje (czy to wyrażone czy dorozumiane), co do jakości, zakończenia, działania czy odpowiedniości dla określonego celu (i) jakiegokolwiek pojazdu zarezerwowanego przy pomocy tego systemu rezerwacji online i (ii) tego systemu rezerwacji online oraz jego zawartości, łącznie z ale nieograniczające się do, wszelkich informacji odnoszących się do wynajmowanego pojazdu zawartych w tym systemie rezerwacji online oraz względem technologii wspierającej dostarczoną przez ten serwis rezerwację. CarTrawler rezerwuje sobie prawo do dokonania, w każdym czasie, zmian w systemie rezerwacji online. Informacje w tym systemie rezerwacji online są regularnie uaktualniane. Poprzez korzystanie z tego serwisu rezerwacji online potwierdzasz, że szczegóły najmu i wszelkie inne informacje, łącznie z ale nieograniczające się do, informacji odnoszących się do podróży i wakacji, publikowane w tym systemie rezerwacji mogą zawierać niedokładności lub błędy typograficzne.

Wszelkie rezerwacje, jakich dokonasz wynajmując pojazd przy pomocy tego systemu rezerwacji online są dokonywane z wypożyczalnią samochodów, a nie z CarTrawler. CarTrawler i ten system rezerwacji online jedynie ułatwiają dokonywanie rezerwacji z wypożyczalnią samochodów. CarTrawler nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy tobą a wypożyczalnią samochodów oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej lub pośredniej) w stosunku do którejkolwiek ze stron z tytułu umowy z wypożyczalnią samochodów lub z tytułu jakichkolwiek problemów z wynajętym pojazdem na mocy tego kontraktu lub też z jakichkolwiek innych problemów pomiędzy tobą a wypożyczalnią samochodów. Dokonując rezerwacji wynajmowanego pojazdu przy użyciu tego systemu rezerwacji online jesteś związany i zobowiązany do zaakceptowania warunków odpowiedniej wypożyczalni samochodów.

W NAJWYŻSZYM STOPNIU NIESPRZECZNYM Z PRAWEM, ANI CARTRAWLER, ANI JEGO DYREKTORZY, WŁAŚCICIELE, PRACOWNICY, ZRZESZENI, PARTNERZY LUB INNI REPREZENTANCI, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE ANI POŚREDNIE STRATY I SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ CIEBIE Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW, USŁUG I / LUB MATERIAŁÓW OFEROWANYCH PRZEZ TEN SYSTEM REZERWACJI ONLINE, ŁACZNIE Z ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO UTRATY DANYCH, WPŁYWÓW, ZYSKÓW LUB MOŻLIWOŚCI, UTRATY LUB USZKODZENIA WŁASNOŚCI ORAZ ROSZCZEŃ WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB Z JAKIEJKOLWIEK POŚREDNIEJ LUB KOSEKWENTNEJ STRATY LUB SZKODY JAKKOLWIEK POWSTAŁEJ, NAWET, JEŚLI CARTRAWLER MIAŁ WIEDZĘ NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY, JEŚLI BYŁY ONE RACJONALNIE PRZEWIDYWALNE.

Lista jakichkolwiek informacji i serwisów podróżniczych lub linków w tym systemie rezerwacji online nie powinny być uznawane za rekomendowane przez CarTrawler ani żadne gwarancje ani zapewnienia, że informacje podróżnicze lub serwisy będą w odpowiednim standardzie i odpowiednie dla twoich celów. CarTrawler w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny względem ciebie w przypadku, jeśli informacje podróżnicze czy serwisy nie są odpowiednie dla twoich celów. Powinieneś użyć swojego własnego uznania, kiedy korzystasz z tych informacji.

ŻADNEGO SPRZECZENGO Z PRAWEM ANI ZABRONIONEGO KORZYSTANIA

Warunkiem korzystania z tego systemu rezerwacji online jest podjęcie w stosunku do CarTrawler zobowiązania, że nie będziesz korzystał z tego systemu w żadnym celu, który jest sprzeczny z prawem lub, który jest zabroniony poprzez lub jest wbrew Warunkom Korzystania.

WIEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Poprzez korzystanie z tego systemu rezerwacji online potwierdzasz, że jesteś według prawa w odpowiednim wieku, aby korzystać z tego systemu rezerwacji online i by zawierać prawnie wiążące zobowiązania, w rezultacie, których możesz ponosić odpowiedzialność związaną z korzystaniem z systemu rezerwacji online. Korzystając z tego systemu rezerwacji online jesteś świadom swojej odpowiedzialności finansowej i innej, za każde użycie tego systemu przez ciebie i przez inne osoby posługujące się twoim loginem. CarTrawler radzi byś chronił swoje informacje do logowania.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Ten system rezerwacji online może zawierać linki do źródeł znajdujących się na serwerach lub stronach innych podmiotów niż CarTrawler. Jeśli skorzystasz z tych linków to opuszczasz stronę systemu rezerwacji online. Takie linki są załączone jedynie dla twojej informacji i wygody. Włączenie takich linków do innych stron czy serwerów do tego systemu rezerwacji online nie oznacza żadnego poparcia dla materiału na takich stronach internetowych czy serwerach (łącznie z materiałami i serwisami odnoszącymi się do podróżowania, ale nie tylko) ani stowarzyszenia z ich operatorami. CarTrawler nie kontroluje i nie jest odpowiedzialny za takie strony czy serwery czy strony operujące takimi stronami lun serwerami i zgodnie z tym CarTrawler nie akceptuje żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek materiał zawarty na tych serwerach i stronach internetowych, ani za dokładność czy legalność informacji zawartych na tych serwerach i stronach internetowych. Będziesz musiał korzystać z własnego uznania, kiedy będziesz komunikował się i korzystał z usług tych innych stron lub serwerów. Jeśli zdecydujesz się wejść, na jakąkolwiek stronę internetową innego podmiotu powiązaną z tym systemem rezerwacji online (strona), robisz to tylko i wyłącznie na własne ryzyko.

WARUNKI REZERWACJI

Proszę przeczytaj poniższe warunki, które mają zastosowanie do rezerwacji dokonywanych przez ciebie celem wynajęcia samochodu za pomocą tego systemu rezerwacji online.

A. Dokonanie rezerwacji

CarTrawler działa na całym świecie, w związku, z czym są trzy modele dokonywania płatności przy dokonywaniu rezerwacji, tak jak są one opisane poniżej:

 • Płacisz depozyt w chwili dokonywania rezerwacji a następnie po przybyciu pozostała kwota jest płatna wypożyczalni samochodów; lub
 • Płacisz całą kwotę wynajęcia pojazdu w chwili dokonywania rezerwacji i następnie po przybyciu płacisz tylko za paliwo lub opcje dodatkowe; lub
 • Nic nie płacisz w chwili dokonywania rezerwacji. CarTrawler dokona rezerwacji w twoim imieniu bez pobierania jakichkolwiek pieniędzy, a ty po przybyciu zapłacisz wypożyczalni samochodów cały koszt wynajęcia pojazdu.

Model płatności za twoją rezerwację zależy od lokalizacji i / lub wypożyczalni samochodów, z której korzystasz, zostaniesz poinformowany o jakiejkolwiek wcześniejszej opłacie zanim ukończysz rezerwację. Będziesz odpowiedzialny za zapłacenie reszty kwoty wypożyczalni samochodów, tam gdzie będzie to miało zastosowanie. W każdym czasie jesteś odpowiedzialny za zapłacenie wszelkich dodatkowych kosztów usług, z których zechciałeś skorzystać i jesteś odpowiedzialny za wszelkie pozostałe opłaty serwisowe, które stosuje wybrana wypożyczalnia samochodów. Ażeby skorzystać z usług oferowanych przez tę stronę musisz użyć karty kredytowej lub debetowej lub PayPal. Zwróć uwagę, że nie wszystkie wypożyczalnie samochodów honorują karty debetowe lub paypal. Dokonując rezerwacji poprzez tę stronę, przy użyciu karty kredytowej, debetowej czy paypal, wyrażasz zgodę na zachowanie przez CarTrawler pobranych pieniędzy (depozytu z rezerwacji i naszej opłaty serwisowej), które nie będą zwrócone, jeśli rezerwacja zostanie anulowana na mniej niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu pojazdu. Jeśli został zapłacony cały koszt wynajęcia pojazdu to CarTrawler zachowa opłatę za 3 dni najmu oraz opłaty serwisowe i nie będzie odpowiedzialny za dokonanie zwrotu kosztu wypożyczenia pojazdu i ty niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że CarTrawler w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za zwrot całej kwoty najmu. Jeśli potrzebujesz dokonać jakichkolwiek zmian do swojej rezerwacji CarTrawler musi otrzymać od ciebie informację poprzez CarTrawler Support poprzez stronę internetową, jasno przekazując szczegóły takiej zmiany. CarTrawler nie gwarantuje, że taka zmiana może być przetworzona, jednakże dołoży starań, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Zmiany nie mogą być dokonywane po odebraniu pojazdu. CarTrawler nie jest w stanie zaoferować ci refundacji, jeśli zakończysz najem wcześniej. W przypadku, jeśli potrzebujesz wydłużyć okres najmu po odebraniu wynajmowanego pojazdu (daty nie objęte talonem CarTrawler) musisz zapłacić stawki obowiązujące lokalnie w danym czasie bezpośrednio w wypożyczalni samochodów. Przy dokonywaniu rezerwacji twoim obowiązkiem jest poinformowanie wypożyczalni samochodów o jakimkolwiek stanie fizycznym lub psychicznym, który może mieć znaczenie przy wynajmowaniu pojazdu. W przypadku wypadku komunikacyjnego mogą być pewne skutki w zakresie ubezpieczenia, jeśli nie poinformujesz wypożyczalni samochodów o takim stanie. Przy odbiorze wynajmowanego samochodu będziesz zobowiązany przedstawić pełne prawo jazdy (Prawo jazdy z Wielkiej Brytanii dwie części) z państwa twojego pochodzenia, ważny paszport oraz ważną kartę kredytową na imię kierowcy. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów, wypożyczalnia samochodów może odmówić wydania samochodu i zapłacone opłaty nie zostaną ci zwrócone. Jeśli dokonasz rezerwacji, ale nie odbierzesz samochodu, jakiekolwiek dokonane opłaty nie zostaną ci zwrócone. Miej na uwadze, że w przypadku opóźnionego przybycia jest twoim obowiązkiem poinformować wypożyczalnię samochodów. W przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu CarTrawler nie będzie ponosił odpowiedzialności za zwrot jakichkolwiek uiszczonych opłat.

B. Potwierdzenie rezerwacji

Kiedy twoja rezerwacja jest potwierdzona, CarTrawler wystawi potwierdzenie rezerwacji w imieniu wypożyczalni samochodów, ale nie bierze na siebie obowiązku załączenia opłat za dodatkowe usługi lub szczegółów opłat za usługi czy podatków pobieranych przez wypożyczalnię samochodów ani też dodatkowych usług, jakich zażądałeś w miejscu odbioru samochodu. CarTrawel zaleca abyś dokładnie sprawdził dane swojej rezerwacji np. kraj, lokalizację i czas najmu. Jeśli są jakieś rozbieżności powinieneś się niezwłocznie skontaktować poprzez stronę internetową systemu rezerwacji online z CarTrawler jasno informując nas o szczegółach takich rozbieżności. CarTrawler doradza przeczytanie i postępowanie zgodnie z warunkami i postanowieniami wypożyczalni samochodów (które są dostępne na stronie tego serwisu rezerwacji online, ale mogą być od czasu do czasu zmieniane przez wypożyczalnię samochodów) na mocy, których wypożyczalnia samochodów po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, dokonuje rezerwacji dostępnego pojazdu do wynajęcia. Te numery rezerwacji załączone do potwierdzenia rezerwacji powinny być każdorazowo podawane przy wszelkich zapytaniach, anulowaniu czy modyfikacji rezerwacji.

C. Anulowanie

Anulowanie musi być dokonane na co najmniej czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu zgodnie z rezerwacją dokonaną przy pomocy tego systemu rezerwacji online. Jeśli chcesz anulować swoją rezerwację jedyną akceptowaną metodą jest dokonanie tego poprzez naszą stronę Cartrawler Website . Jeśli anulujesz swoją rezerwację bezpośrednio w agencji wynajmującej samochód to możesz ponieść dodatkowe opłaty.

Następujące opłaty będą obowiązywały w przypadku anulowania rezerwacji, które były przedpłacone:

 • w przypadku zawiadomienia o anulowaniu rezerwacji otrzymanej przez CarTrawler na siedem (7) dni od dokonania rezerwacji i na co najmniej na czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu zgodnie z rezerwacją dokonaną przy pomocy tego systemu rezerwacji online, wszystkie opłaty zostaną zwrócone
 • w przypadku zawiadomienia o anulowaniu rezerwacji otrzymanej przez CarTrawler po siedmiu (7) dniach od dokonania rezerwacji i na co najmniej na czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu zgodnie z rezerwacją dokonaną przy pomocy tego systemu rezerwacji online, wszystkie opłaty, poza € 25.00 oraz opłatą za kartę kredytową (jeśli ma zastosowanie) zostaną zwrócone.
 • w przypadku zawiadomienia o anulowaniu rezerwacji otrzymanej przez CarTrawler na mniej na czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu zgodnie z rezerwacją dokonaną przy pomocy tego systemu rezerwacji online, żadne pobrane opłaty nie zostaną zwrócone chyba, że cała kwota najmu została zapłacona to w takim przypadku CarTrawler zachowa opłatę za trzy dni najmu i opłatą za kartę kredytową (jeśli ma zastosowanie).

Następujące opłaty będą obowiązywały w przypadku anulowania rezerwacji, które były częściowo opłacone:

 • w przypadku zawiadomienia o anulowaniu rezerwacji otrzymanej przez CarTrawler na siedem (7) dni od dokonania rezerwacji i na co najmniej na czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu zgodnie z rezerwacją dokonaną przy pomocy tego systemu rezerwacji online, wszystkie opłaty zostaną zwrócone
 • w przypadku zawiadomienia o anulowaniu rezerwacji otrzymanej przez CarTrawler po siedmiu (7) dniach od dokonania rezerwacji i na co najmniej na czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu zgodnie z rezerwacją dokonaną przy pomocy tego systemu rezerwacji online, wszystkie opłaty, poza € 25.00 oraz opłatą za kartę kredytową (jeśli ma zastosowanie) zostaną zwrócone.
 • w przypadku zawiadomienia o anulowaniu rezerwacji otrzymanej przez CarTrawler na mniej na czterdzieści osiem (48) godzin przed planowanym rozpoczęciem najmu zgodnie z rezerwacją dokonaną przy pomocy tego systemu rezerwacji online, żadne opłaty nie zostaną zwrócone.

W przypadku anulowania rezerwacji, gdy cała kwota jest płatna po przybyciu, nie będzie miała zastosowania żadna opłata za anulowanie rezerwacji, ale nadal musisz dokonać anulowania poprzez naszą stronę Cartrawler Website .

Jest obowiązkiem konsumenta, aby osobiście anulować wszelkie połączone produkty, które mogły zostać nabyte w koniunkcji (strona ze stroną) z rezerwacją pojazdu np. UBEZPIECZENIE W ZAKRESIE POKRYCIA SZKODY W CAŁOŚCI poprzez trzecią stronę taką jak Mundial.

W przypadku, jeśli anulujesz lub zmienisz rezerwację dokonaną kartą kredytową lub debetową CarTrawler nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe spowodowane zmianą kursu wymiany walutowej pomiędzy czasem dokonywania rezerwacji a jej anulowaniem lub zmianą (jeśli będzie miało zastosowanie).

D. Wycena

CarTrawler dokłada wszelkich starań, aby ceny podane w chwili dokonywania rezerwacji za pomocą tego systemu rezerwacji online były dokładne pod każdym względem. Mimo to CarTrawler zastrzega sobie prawo do zmiany ceny podanej w chwili dokonywania rezerwacji w przypadku wyraźnego lub oczywistego błędu w podanej cenie. CarTrawler podejmie się zawiadomienia klienta najszybciej jak to jest racjonalnie praktykowalne, w przypadku jeśli cena podana w chwili dokonywania rezerwacji jest niepoprawna. W przypadku zmiany ceny podanej w chwili dokonywania rezerwacji klient będzie mógł wybrać pomiędzy dopłatą do zmienionej ceny lub zwrotem wszelkich dokonanych opłat. Kurs obcej waluty stosowany przez CarTrawler ukazujący ceny w walucie wybranej przez klienta jest regularnie uaktualniany. Kurs wymiany walut stosowany przez bank obsługujący twoją kartę kredytową może się różnić. CarTrawler nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy ceną wyświetloną przez CarTrawler a kwotą pobraną przez bank z twojej karty kredytowej w związku z przyjętym kursem wymiany walut.

E. Procedura skarg:

Skargi są przyjmowane jedynie na piśmie i muszą być składane do działu wsparcia CarTrawler Support i muszą być otrzymane w ciągu 30 dni od zakończenia (daty oddania samochodu). Skargi otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TRANSAKCJE DOKONYWANE KARTAMI KREDYTOWYMI LUB DEBETOWYMI

CarTrawler będzie dążył do zapewnienia, że wszystkie transakcje dokonywane przy użyciu kart kredytowych lub debetowych w ramach tego systemu rezerwacji online są bezpieczne. Jednakże, jeśli na wyciągu z twojej karty kredytowej lub debetowej, której używałeś w tym systemie rezerwacji online, pojawi się jakaś nieautoryzowana transakcja, w jakimkolwiek czasie w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji, przeprowadzania rezerwacji lub ujawnieniu twoich danych z karty kredytowej w tym systemie rezerwacji online, CarTrawler nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do szkód lub strat jakiejkolwiek natury, których mogłeś doznać na skutek lub w związku z takim skorzystaniem, transakcją lub ujawnieniem, będą one jedynie przedmiotem statutowych przepisów, którym możesz podlegać. Proszę zwróć uwagę, że ten system jest zabezpieczony VeriSign.

PRAWA AUTORSKIE, WYPOWIEDZENIE I OGRANICZONA LICENCJA

Wszystkie informacje w tym systemie rezerwacji online łączenie z ale nie ograniczające się do, zawartości, tekstu, grafiki, obrazów, nazw handlowych, struktury, zdjęć, przycisków, projektów graficznych, kodów komputerowych, są chronione przez prawa autorskie, szereg przepisów prawa własności intelektualnej oraz przepisy na mocy traktatów międzynarodowych i są one dla ciebie dostępne tylko dla osobistego użytku. Jeśli nie otrzymałeś pisemnej zgody od CarTrawler to możesz korzystać z systemu rezerwacji online jedynie dla osobistego użytku, a nie dla celów komercyjnych. Nie masz pozwolenia na modyfikowanie kopii, rozpowszechnianie, zestawianie, transfer, reprodukcję czy wystawianie któregokolwiek z powyższych dla użytku osobistego czy biznesowego. W szczególności poprzez przystąpienie do tego systemu rezerwacji online zgadzasz się na:

 • nie korzystanie z systemu rezerwacji online celem dokonywania fałszywych lub spekulacyjnych rezerwacji
 • nie korzystanie z systemu rezerwacji online celem wyszukiwania dostawców lub cen u dostawców
 • nie korzystania z nazwy CarTrawler ani z innych marek CarTrawler w celach komercyjnych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od CarTrawler; oraz
 • nie przetwarzanie żadnych materiałów ze strony tego systemu rezerwacji online w celach komercyjnych.

ZAPRZECZENIE

Ten system rezerwacji online jest dostępny dla użytkowników tak jak jest, CarTrawler nie daje żadnych gwarancji ani zapewnień, że (i) ten system rezerwacji oraz ta technologia (serwery etc.) sprawiające, że jest on dostępny i wspomagające go by działał bezbłędnie i bez defektów lub (ii) że informacje zamieszczane na tym systemie rezerwacji online są wolne od infekcji wywołanych przez wirusy oraz cokolwiek innego co posiada właściwości zanieczyszczające lub destrukcyjne. CarTrawler nie akceptuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek infekcje lub skutki szkodliwych aplikacji takich jak, ale nieograniczających się do, wirusów, Trojanów, majstrowanie, oszustwa lub kradzieży, błędów, technicznych awarii, zaniechania, opóźnienia, nieautoryzowanego dostępu lub jakiegokolwiek zdarzenia, które korumpuje akceptowalną administrację, komunikację oraz integralność tego sytemu rezerwacji online.

ZRZECZENIE SIĘ

Jeśli w jakimkolwiek czasie nie skorzystamy z któregokolwiek z Warunków Korzystania to nie oznacza to zrzeczenia się go lub prawa z nim powiązanego.

NAGŁÓWKI I CARTRAWLER

Nagłówki użyte w tych Warunkach Korzystania mają tylko na celu informację i nie będą miały wpływu na znaczenie ani na zakres tych Warunków Korzystania. CarTrawler jest nazwą własną należącą do Etrawler Limited i wszelkie odniesienia do CarTrawler w tych Warunkach Korzystania są rozumiane jako odnoszące się również do Etrawler Limited. Wszelkie odniesienia do systemu rezerwacji online w tych Warunkach Korzystania są rozumiane jako odnoszące się również do wszelkich rezerwacji dokonywanych za pomocą systemu telefonicznego CarTrawler.

MODYFIKACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA

CarTrawler zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania oraz treści tego systemu rezerwacji online, z jakiegokolwiek powodu, bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w stosunku do ciebie, żadnego innego użytkownika czy strony trzeciej. Prawo to nie będzie miało wpływu na Warunki Korzystania zaakceptowane przez ciebie, użytkownika, przy dokonywaniu legalnej rezerwacji lub poprzez zakup przy użyciu tego systemu rezerwacji online. Powinieneś sprawdzać te Warunki Korzystania za każdym razem jak wchodzisz do systemu rezerwacji online, gdyż mogły one ulec zmianie. Wypożyczalnia samochodów może również od czasu do czasu zmieniać swoje warunki i postanowienia (które są dostępne na stronie tego systemu rezerwacji online) na podstawie, których wypożyczalnia samochodów dokonuje rezerwacji wynajmowanego samochodu dostępnego dla ciebie. CarTrawler nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku, gdy warunki i postanowienia wypożyczalni samochodów dostępne na tej stronie systemu rezerwacji online zostaną zmienione lub zostały zmienione przez wypożyczalnię samochodów.

OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

Warunki Korzystania i twoje korzystanie oraz dostęp do tego systemu rezerwacji online podlegają prawu Republiki Irlandii. W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy tobą a CarTrawler wynikających z korzystania przez ciebie z systemu rezerwacji online sądy Republiki Irlandii będą sprawowały wyłączną jurysdykcję. Korzystanie z tego systemu rezerwacji online jest nieautoryzowane w każdej jurysdykcji, która nie przyznaje mocy wiążącej wszystkim przepisom Warunków Korzystania łącznie z tym paragrafem, bez żadnych ograniczeń. Akceptujesz, że na mocy Warunków Korzystania lub skorzystania przez ciebie z tego systemu rezerwacji online, nie tworzy się pomiędzy tobą a CarTrawler żadnego związku, partnerstwa, stosunku zatrudnienia lub agencji. Wykonywanie przez nas Warunków Korzystania jest przedmiotem istniejących praw oraz procesów prawnych i nic co jest zawarte w tej umowie nie spowoduje, że CarTrawler nie będzie przestrzegać wiążących postanowień prawa lub żądań władz rządowych lub wymagań odnoszących się do korzystania przez ciebie z tego systemu rezerwacji online lub informacji dostarczonych do lub zgromadzonych przez CarTrawler w związku z takim korzystaniem, CarTrawler nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w związku z takim przestrzeganiem. Pomimo, że CarTrawler nie może monitorować postępowania swoich klientów poza stroną, korzystanie z jakichkolwiek informacji uzyskanych z tego serwisu rezerwacji online celem napastowania, wykorzystania lub zaszkodzenia innym osobom, lub celem skontaktowania się, zareklamowania, zabiegania lub sprzedania jakiemukolwiek użytkownikowi czy osobie bez ich wcześniejszej wyraźnej zgody, jest pogwałceniem tych Warunków Korzystania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CarTrawler uznaje i docenia wagę odpowiedzialnego korzystania z danych osobowych zgromadzonych w tym systemie rezerwacji online. Dlatego też, CarTrawler przywiązuje wielką wagę do danych osobowych, podejmując kroki do zachowania ich bezpiecznymi i upewnia się, że są one używane tylko dla naszych słusznych celów biznesowych. Jakiekolwiek informacje dostarczone przez ciebie do CarTrawler będą traktowane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z 1988 i 2003 roku i / lub z nowelizacjami lub legislacją zastępującą, jaka może być przyjęta w Irlandii od czasu do czasu.

Żebyśmy mogli przetwarzać twoją rezerwację potrzebujemy od ciebie pewnych informacji. Chodzi tu o twoje imię i nazwisko, narodowość, płeć (lub płeć grupy, do której należysz), numer telefonu i adres mailowy. Również wymagamy podania danych karty kredytowej lub debetowej, tak byśmy mogli zagwarantować ci wynajmowany pojazd, kiedy zapłacisz opłatę za wynajem i / lub depozyt. Kiedy rezerwujesz wynajmowany pojazd od wypożyczalni samochodów korzystającej z tego systemu rezerwacji online, wyrażasz zgodę na przechowywanie przez CarTrawler twoich danych osobowych celem ułatwienia wynajęcia samochodu przy użyciu tego systemu rezerwacji online oraz na ujawnienie tych danych wypożyczalni samochodów.

Jesteśmy zobowiązani do wysłania twoich informacji do wypożyczalni samochodów, w której zarezerwowałeś wynajmowany pojazd tak, aby wypożyczalnia wiedziała kim jesteś i kiedy skorzystasz z ich usług wynajmu samochodów. Podajemy twoje imię i nazwisko, narodowość, płeć (lub płeć grupy, do jakiej przynależysz), twój numer telefonu, adres mailowy, dane z karty kredytowej i oczywiście szczegóły rezerwacji. Wypożyczalnia samochodów wymaga tych informacji, aby zaakceptować potwierdzoną rezerwację.

Musisz być świadom, że kiedy przechodzisz do innej strony z tego systemu rezerwacji online, to CarTrawler nie ma kontroli nad ta inną stroną internetową. Odpowiednio CarTrawler nie może zagwarantować, że nadzorca tamtej strony internetowej będzie respektował twoją prywatność w takim samym stopniu jak CarTrawler.

Korzystamy z twojego adresu mailowego tylko po to, aby potwierdzić twoją rezerwację lub by skontaktować się z tobą z jakiegokolwiek powodu bezpośrednio związanego z twoją rezerwacją, czy też okazjonalnie, aby poinformować cię o nowych usługach w systemie rezerwacji online. Twojego numeru telefonu użyjemy tylko w nagłej sytuacji, jeśli jest jakiś problem z twoją rezerwacją. Masz prawo zażądać kopii informacji, jakie my o tobie przechowujemy (możemy za to wystawić drobną opłatę) oraz żądać skorygowania wszelkich niezgodności w tych informacjach.

Czasem możemy dostarczyć stronom trzecim, takim jak wypożyczalnie samochodów czy innym agentom, informacji statystycznych na temat naszych klientów. Takie informacje statystyczne nigdy nie zawierają danych osobowych pozwalających na identyfikację.

CARTRAWLER, JEGO DYREKTORZY, PRACOWNICY, USŁUGODAWCY I AGENCI, ZRZESZENI LUB INNI REPREZENTANCI ORAZ ICH SPÓŁKI MATKI I SPÓŁKI ZALEŻNE, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE ROSZCZENIA, NAGŁE ZDARZENIA, ŻĄDANIA, ODSZKODOWANIA, POZWY, STRATY, KOSZTY ŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ, RACJONALNE KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA WYNIKŁEGO Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM I / LUB Z ROZPOWSZECHNIANIEM DANYCH OSOBOWYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CIEBIE ZGODNIE Z TĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I TWOJĄ ZGODĄ.

CarTrawler zastrzega sobie prawo w granicach jego uznania, do zmiany tego Oświadczenia Prywatności i Bezpieczeństwa, w każdym czasie i dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę politykę prywatności czy nie ma jakiś zmian. W razie jakichkolwiek pytań proszę zadaj je na naszej stronie Website.